Sase raspunsuri ale ANAF la intrebarile contribuabililor pe tema Declaratiei unice 2021 pentru cei care realizeaza venituri din chirii

Fiscul a facut o sesiune online pe Facebook pentru a raspunde contribuabililor pe tema veniturilor din chirii realizate de persoanele fizice. Mai exact, cu privire la Declaratia Unica 2021. De precizat ca aceasta trebuie depusa pana pe data de 25 mai, acelasi termen fiind si pentru plata impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii.

1. Daca am un PFA in consultanta in tehnologia informatiei pot sa declar in Declaratia unica si veniturile de pe chirii?

ANAF: Trebuie sa depuneti Declaratia unica (212) si sa declarati datele aferente veniturilor realizate/estimate atat cele realizate din activitatea independenta, cat si cele din cedarea folosintei bunurilor. Insa pentru a va raspunde concret sunt necesare informatii suplimentare, in acest caz avem rugamintea sa ne contactati telefonic la nr. 031.403.91.60

2. Avem un contract in euro, iar plata se face in echivalent lei. Anul trecut, pentru 2019 am adunat sumele in lei si le-am declarat ca efectiv realizat, cu plus sau minus fata de estimat. Este gresit? Sau am lucrat corect si de anul acesta se modifica ceva la DU?

ANAF: In cazul prezentat de dvs, trebuie sa aveti in vedere ca in situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere. Dvs. trebuie sa rectificati datele inscrise in Declaratia unica pe 2019/2020.

3. Un spatiu aflat in proprietatea a doua persoane fizice, sot-sotie, este dat in chirie catre mai multe PFA-uri (activitati de cosmetica). Ambii soti, fiecare in parte, trebuie sa depuna Declaratie unica?

ANAF: Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun pe cote-parti se repartizeaza intre coproprietari proportional cu cotele detinute de acestia in coproprietate. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun in devalmasie se repartizeaza in mod egal intre proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face in conditiile in care in contractul de cedare a folosintei se mentioneaza ca partea contractanta care cedeaza folosinta este reprezentata de coproprietari. In conditiile in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, se va anexa la contract un act autentificat din care sa rezulte vointa partilor.

4. Daca in contractul de inchiriere sunt prevazute sume distincte pentru chirie si pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitatile, sa spunem 1.000 lei chirie plus 500 lei, ce suma se trece la Venit brut din chirii? 12.000 lei sau 18.000 lei?

ANAF: Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

5. Un alt contribuabil a intrebat, ceva mai tehnic, daca se acorda bonificatii la Declaratia Unica.

ANAF: Potrivit art. 121, alin. (1) din Codul fiscal, incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat. Pana in prezent Legea bugetului de stat pe anul 2021 nu contine dispozitii privind acordarea de bonificatii.

6. In 2020 s-a depus DU pentru venituri din chirii (estimat), exprimate in lei. In 2021 au fost platite aceste impozite pe baza acelei declaratii. In decursul anului 2020, post-depunere declaratie nu a mai intervenit nicio modificare. In formularul PDF din acest an (ce trebuie depus pana in 25 mai) mai trebuie completat ceva pentru anul 2020, respectiv rectificativa/ venit realizat (daca chiria este exprimata in lei) sau se completeaza doar estimat 2021?