Ce prevede actul referitor la privatizarea CFR Marfa

Guvernul a publicat in Monitorul Oficial actul normativ referitor conditiile din contractul privind vanzarea pachetului de 51% din actiunile CFR Marfa, intre stat, prin Ministerul Transporturilor, si societatea Grup Feroviar Roman ( GFR).

In Hotararea de Guvern este stipulat faptul ca procesul de privatizare trebuie finalizat in termen de 60 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a hotararii, in caz contrar contractul urmand sa fie desfiintat de plin drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere, fara orice alta formalitate prealabila si fara interventia instantei. De asemenea, in termen de 30 de zile calendaristice, Ministerul Transporturilor, Grup Feroviar Roman si un agent escrow urmeaza sa incheie un contract escrow care va fi anexa la contractul de vanzare de actiuni avand ca obiect, in principal, plata de catre GFR a sumei de 90,498 milioane lei, reprezentand 10% din pretul de cumparare, in termen de doua zile lucratoare de la incheierea contractului escrow.

Sunt facute precizari si legate de modalitatea de plata a pretului pachetului de 51% din actiuni. Este prevazut ca se va realiza plata integrala la data finalizarii si va consta in incasarea urmatoarelor sume: echivalentul in lei a sumei de 10 milioane euro constituita de cumparator cu titlu de garantie de participare; suma de 90,498 milioane lei reprezentand fondurile din contul escrow; diferenta de pret pana la concurenta pretului de cumparare oferit. Finalizarea vanzarii-cumpararii pachetului de actiuni, constand in plata pretului de cumparare si in transferul titlului de proprietate asupra pachetului de actiuni va avea loc sub conditia semnarii contractului de escrow si depozitarii de catre cumparator a sumei prevazute pentru contul escrow si a realizarii unor conditii suspensive. Conditii pentru transferul de proprietate

Hotararea de Guvern stabileste ca transferul dreptului de proprietate se va realiza la data indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii: emiterea de catre Consiliul Concurentei a unei adrese sau decizii in conformitate cu prevederile Legii concurentei si/sau emiterea unui asemenea document de catre alte autoritati de concurenta competente; finalizarea de catre vanzator a conversiei creantelor detinute de stat asupra societatii la data semnarii contractului si definitivarea structurii capitalului social ca urmare a majorarii de capital in baza conversiei; obtinerea de catre vanzator, dupa caz, de la finantatorii interni si externi ai societatii, a acordului acestora cu privire la modificarea structurii actionariatului, ca urmare a incheierii contractului, iar acordul nu va include conditii mai oneroase pentru societate fata de termenii aplicabili potrivit contractelor de finantare la data semnarii; creditarea contului vanzatorului cu toate sumele datorate de GFR Ministerului Transporturilor reprezentand pretul de cumparare si semnarea declaratiei privind transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni in registrul actionarilor si de actiuni al societatii.

Printre obligatiile pe care cumparatorul trebuie sa si le asume si sa le respecte se numara: obligatiile ce rezulta din legislatia muncii si protectiei sociale, a legislatiei sindicale, precum si obligatiile prevazute de contractele de munca incheiate cu angajatii societatii, a celor prevazute de contractul colectiv de munca si in alte contracte si acorduri incheiate cu sindicatele la nivel de societate; obligatiile de mediu ce privesc societatea; obligatiile societare fata de vanzator: sa respecte dreptul vanzatorului de a nominaliza doi administratori in consiliul de administratie pe intreaga perioada in care vanzatorul va mai detine cel putin 10% din actiuni; prevederile actului constitutiv al societatii conform carora orice hotarari care privesc reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea precum si, pe o perioada de cinci ani de la data finalizarii, cesiunea catre terti a actiunilor societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din capitalul social, indiferent daca se adopta la prima sau la a doua convocare; prevederile actului constitutiv conform carora hotararile privind modificarea obiectului principal de activitate al societatii sau dizolvarea societatii se iau cu unanimitate de voturi, reprezentand intreg capitalul social, atat la prima, cat si la urmatoarele convocari.

Actul normativ mai precizeaza ca ca vanzatorul are dreptul de a rezilia contractul in imprejurari ce implica o culpa a cumparatorului. Clauza penala va fi activata in cazul neindeplinirii sau nerespectarii de catre cumparator, in tot sau in parte, a oricareia dintre obligatiile contractuale ce ii revin, cumparatorul fiind obligat sa ii plateasca vanzatorului o penalitate contractuala de 5% din pretul de cumparare, cu exceptia obligatiilor continue, a caror incalcare indreptateste vanzatorul sa recurga la rezilierea contractului.

Pe 20 iunie, firma controlata de omul de afaceri Gruia Stoica a iesit castigatoare in cursa pentru privatizarea CFR Marfa. De atunci s-a declansat un adevarat razboi al declaratiilor, existand foarte multe voci care sustin faptul ca acesta vanzare nu este posibila si ca GFR nu dispune de suma necesara pentru a prelua 51% din actiunile CFR Marfa.